Úspěch moravských vinařů v zahraničí.

Vážení čtenáři,

chtělo by se říci že „již tradičním úspěchem moravských vín vyvrcholila soutetěž the Great American Wine Competition“. Z padesátky udělených platinových medailí jich na Moravu putuje třináct - z toho hned tři do vinařství Tesařík z Prušánek!

K medailím z Grand Prix Vinex, Vina Juvenale, TOP 77, Krále vín, Národní soutěže vín či Vína Bojnice přidal Rudolf Tesařík V New Yorku úžasnou sklizeň platinových medailí, k tomu ještě dvě stříbrné medaile a stal se tak nejúspěšnější účastníkem  z České republiky. Vinařství Tesařík hospodaří na 12 hektareh ve viniční trati Slovenské na jižním svahu malebné stráně nad vesnicí Prušánky.

Ze 184 soutěžících vín z České repubkliky bylo vedle již zmíněných 13 platinových oceněno dalších 26 vín zlatou medailí, 78 stříbrnou a 49 bronzovou medailí.

Soutěž se konala v konferenčích prostorách univerzity RIT (Rochester Institute of Technology) v Henriettě na severu státu New York. V mezinárodní porotě, kde zasedli porotci z 11 zemí, zastupovol Českou republiku ing. Ondřej Novotný z Vinných sklepů Maršovice v.o.s., kterého z několika kandidátů vybral los. „Účast na takové soutěži byla především velkým zážitkem. Amerika hodnotí vína jiným způsobem, než jak jsme zvyklí v Evropě. Hodnocení na GRAMIWC bylo daleko komplexnejší, naše stobodová tabulka je tam jen jedním z kritérií, která jsou posuzována. Celkově bych řekl, že hodnocení je orientováno více spotřebitelsky, vysoká hodnocení získávají předevním lahodná, srozumitelná, spotřebitelský atraktivní vína. Enologickým finesám je tu věnována daleko menší pozornost, než na našich soutěžích.“ konstatoval po návratu ing. Ondřej Novotný